بیر تورک حربیسی شهید بولدی

اوشبو حربی تداوی آستیده بولگن کسلخانه ده شهید بولدی

1896036
بیر تورک حربیسی شهید بولدی

عراق نینگ شمالیده پنجه کلید عملیاتیده 4 اکتوبر کونی یره لنگن پیاده عسکر جمیل یاواش، تداوی آستیده بولگن کسلخانه ده شهید بولدی.

پایتخت انقره ده ساغلیک بیلیملری عالی بیلیم یورتی گلخانه تعلیم و تحقیق کسلخانه سیده تداوی آستیگه آلینگن یاواش، بوگون شهید بولگن.

شهیدنینگ جنازه سی اوز مملکتی ایسپارته ولایتیده مراسم آرقه لی جنازه نمازی نینگ آرتیدن دفن ایتیله دی.علاقه لی ینگی لیکلر