تورکیه نینگ توریزم مرکز لریدن بیری بولگن پموق قلعه گه کیلگن توریست سانی آرتدی

جاری ییل نینگ دستلبکی آلتی آییده کیلگن توریست سانی 141 فایز گه آشگن

1850896
تورکیه نینگ توریزم مرکز لریدن بیری بولگن پموق قلعه گه کیلگن توریست سانی آرتدی

اوتگن ییل نینگ خوددی شوو دوری بیلن سالیشتیریلگنده جاری ییل نینگ دستلبکی آلتی آییده تورکیه نینگ اینگ مهم توریزم مرکز لری دن بیری بولگن پموق قلعه گه کیلگن توریست سانی 141 فایز گه آشیب 604 مینگ 33 نفر گه ییتدی. 

ولایت مدنیت و توریزم باشقرمه سی تامانیدن بیریلگن معلومات گه کوره, آق تراورتن لرنی کوریش اوچون اوتگن ییل نینگ جنوری بیلن جون آی لری آره سیده 250 مینگ 158 توریست کیلرایکن, جاری ییل نینگ خوددی شوو دوری ده ایسه 141 فایز گه آشیب 604 مینگ 33 گه ییتدی.

اوتگن ییل نینگ جون آییده 83 مینگ 994 توریست نینگ کیلگن منطقه, جاری ییل نینگ اوشبو آییده ایسه 205 مینگ 800 توریست نی کوتیب آلدی.  علاقه لی ینگی لیکلر