استانبولده بیر کیشی قار اوستیده چنغی اوچدی

کوچه لرده چنغی اوچدی

1768047
استانبولده بیر کیشی قار اوستیده چنغی اوچدی

استانبولده بیر کیشی قارلی کوچه لرده چنغی اوچدی.

قارلی هوادن فایده لنگن بیر کیشی قار بیلن قاپلنگن استانبول کوچه لریده چنغی اوچدی.علاقه لی ینگی لیکلر