مهم بیر تروریست سوریه ده قولگه آلینیب تورکیه گه کیلتیریلدی

اوشبو تروریست هاتای ولایتی ریحانلی تومنیده گی ترورچیلیک هجوم گه قول اورگن

1048414
مهم بیر تروریست سوریه ده قولگه آلینیب تورکیه گه کیلتیریلدی

میلادی 2013 ییلی هاتای ولایتی ریحانلی تومنیده گی ترورچیلیک هجوم نینگ ریجه لاوچیسی ترورچی یوسف نازیک، ملی استخبارات تشکیلاتی تامانیدن سوریه ده قولگه آلینیب تورکیه گه کیلتیریلدی.

مذکور تروریست ایلک تحقیق ده ریحانلیده 53 وطنداش جان بیرگن خائینانه هجومنی سوریه استخبارات شعبه سیدن امر آلیب عملگه آشیرگن لیگینی معلوم قیلدی.

"سوریه دولتی گه ایته من، تورکیه دولتی انچه بویوک دیر، البته بیر کون بونینگ حسابینی سوره یدی" دیب ایتدی.

ریحانلیده گی هجومنی عملگه آشیرگنلرگه باشقرووچیلیک قیلگن  و سوریه استخباراتی بیلن تماس تامین قیلگن یوسف نازیک جایلشگن لاذقیه شهریده ملی استخبارات تشکیلاتی تامانیدن عملیات اویوشتیریلدی.

قیدیروو رویخطی "کوک" لیستیده بولمیش نازیک، عملیات آرقه لی قولگه آلینیشی نینگ آرتیدن خوفسیز بیر شکلده تورکیه گه کیلتیریلیب تحقیق آستیگه آلیندی.

تروریست نازیک بیرینچی تحقیق ده سوریه استخبارات شعبه سیدن امر آلیب تورکیه ده ترورچیلیک فعالیتی فعالیتلریگه کیریشگن لیگینی، منفجره لرنینگ سوریه دن تورکیه گه انتقالینی و تامین ایتگن ایککی عراده موترگه جایلشتیرگن لیگینی افاده ایتگن.

اوشبو تروریست عیندمده ریحانلی انفجارلریده اورین آلگن سوریه باشقرووچیسی محراج اورال توغریسیده هم معلومات بیردی.

تروریست ایریم ترورچیلرنی هم تسلیم بولیشلرینی خواهله دی و اوزی نینگ انتاکیاده توغیلگن لیگینی خائینانه هجومنی اورتاقلری بیلن بیرگه لیکده عملگه آشیرگن لیکلرینی معلوم قیلدی.

ترورچیلیک امرینی سوریه استخباراتیدن الگن لیگینی ایتدی.

 

 علاقه لی ینگی لیکلر