سوریه دن تروریست جنگریلر تامانیدن تورکیه چیگره سیده گی خوفسیزلیک کوچلریگه قره ته هجوم اویوشتیریلدی

عاقبتده بیر تورک حربیسی شهید بولدی

1826290
سوریه دن تروریست جنگریلر تامانیدن تورکیه چیگره سیده گی خوفسیزلیک کوچلریگه قره ته هجوم اویوشتیریلدی

بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا/وای پی جی تامانیدن سوریه دن تورکیه نینگ غازی انتیب ولایتی نینگ قارقمیش تومنی بیلن کوپریک باتی چیگره ایشیگی خوفسیزلیک مرکزی گه قره ته هجوم اویوشتیریلدی. عاقبتده 1 نفر تورک حربیسی شهید بولرکن تورک حربیلری تامانیدن توپ اتیشلری بیلن جواب بیریلدی.

خوددی شو توپ آتیشلری عاقبتیده 21 ته تروریست جنگری نینگ تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلگن لیگی غازی انتیب ولایتی قارقمیش تومنی نینگ شرقیده جایلشگن سوریه نینگ عین العرب نینگ غربیده گی بولووچی ترور تشکیلاتی منسوبلری بولگن منطقه دن تومنلر چیققن لیگی کوریلدی.

منطقه نینگ تورکیه قوراللی کوچلری منسوبلری تامانیدن قارقمیش و کوپریک باتی چیگره ایشیگی خوفسیزلیک مرکزی گه قره ته هاوان اوریب هجوم اویوشتیریلیشی عاقبتیده 1 نفر تورک حربیسی شهید بولرکن 3 نفر حربی بیلن بیر نفر تینچ اهالی یره لنگندی.

بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا/پی وای دی نینگ کنترولیده گی عین العرب، فرات دریاسی نینگ شرقیده اورین آلماقده.  علاقه لی ینگی لیکلر