ساخته پاسپورت بیرگن امریکالیک دیپلمات قماققه تشلندی

اوشبو توغریده استانبول امنیه قوماندان لیگی تامانیدن بیانات بیریلدی

1751107
ساخته پاسپورت بیرگن امریکالیک دیپلمات قماققه تشلندی

استانبول هوا قونلغه سیدن چیت ایللرگه چیقماقچی بولگن سوریه لیک بیر کیشی گه ساخته پاسپورت بیرگن لیگی باعث قولگه آلینگن امریکا قوشمه ایالتلری نینگ بیروت قونسلگرلیگیده ایشلیاتگن دیپلمات قماققه تشلندی. 

استانبول امنیه قوماندان لیگی تامانیدن بیریلگن یازمه بیاناتده, میلادی 2021- ییل 11 نوامبرده ساخته پاسپورت بیلن آلمان کیتماقچی بولگن سوریه لیک بیر کیشی نینگ باشقه بیر شخص گه عاید پاسپورت بیلن خارج گه کیتیش گه حرکت قیلیاتگن لیگی نینگ انیقلنگن لیگی بیلدیریلدی. 

بیاناتده, سوریه لیک کیشی نینگ قولیده گی پاسپورت نینگ امریکا نینگ بیروت قونسلگرلیگی ده دیپلمات صفتیده ایشلیاتگن بیر کیشی گه عاید ایکن لیگی نینگ انیقلنگن لیگی معلوم قیلیندی. 

عینی دمده بیاناتده, ایککی نفر مظنون نینگ هوا قونلغه سیده اوچره شیب کییم لری نی اوزگرتیرگن لیک لری و سوریه لیک نینگ امریکالیک دیپلمات دن پاسپورت نی آلگن لیگی بیلدیریلدی. 

بوندن تشقری بیاناتده, "تلاشی نتیجه سیده ایسه امریکا تبعه سیدن پاکت ایچیده 10 مینگ دالر و ینه اوزی نینگ آتیگه بولگن دیپلماتیک بیر پاسپورت چیقدی.  قضایی اورگان لر گه یوباریلگن اوشبو کیشی لردن ساخته پاسپورت بیلن اولکه دن چیقماقچی بولگن سوریه لیک کیشی حقیده 'رسمی سند ده ساخته چیلیک' عیبلاوی بیلن تحقیقات باشله تیلیب قویب یوباریلدی.  امریکا قوشمه ایالتلری تبعه سی کیشی ایسه اوشله نیب قماققه تشلندی" دییه قید ایتیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر