استانبولده قاچاقچی لر گه قرشی عملیات اویوشتیریلدی

اوشبو عملیاتده کوپلب قاچاقچی قولگه آلیندی

1743300
استانبولده قاچاقچی لر گه قرشی عملیات اویوشتیریلدی

تورکیه نینگ استانبول شهریده مخدره مواد گه قرشی کوره ش دایره سیده قاچاقچی لر گه قرشی ایسن یورت منطقه سیده 34 فرقلی نقطه ده عملیات اویوشتیریلدی.

اوشبو عملیات نتیجه سیده 39 نفر مظنون قولگه آلیندی و کوپ مقدارده مخدره مواد قولگه کیریتیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر