ترور تشکیلاتی پ.ک.ک اعضاسی توققیز نفر ترورچی تاثیرسیز وضعیت گه کیتیریلدی

اوشبو مطلب نی تورکیه جمهوریتی ایچکی ایش لر وزیرلیگی بیلدیردی

1743078
ترور تشکیلاتی پ.ک.ک اعضاسی توققیز نفر ترورچی تاثیرسیز وضعیت گه کیتیریلدی

ایره ن قیش- 6 عملیات لری دایره سیده, ینه ترور تشکیلاتی پ.ک.ک اعضاسی 9 نفر ترورچی تاثیرسیز وضعیت گه کیتیریلدی. 

اوشبو ترورچی لرنینگ 3 نفری نینگ توق سریق رنگ و 2 کیشی سی نینگ ایسه کول رنگ کتگوریسیده قیدیریلیاتگن ترورچی لر دن عبارت ایکن لیک لری بیلدیریلدی. 

تورکیه جمهوریتی ایچکی ایش لر وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتگه کوره, ایره ن قیش- 6 (مرجان تاغ لری) عملیات لری دایره سیده, تونجلی ولایتی اواجیک تومنی چیککه حدود لریده, خوفسیزلیک کوچ لری, ترورچی لرنی بیر مغاره ده اوره ب آلدی. 

عملیاتده, ینه آلتی نفر ترورچی یوق قیلیندی.

بیر نفر ترورچی ایسه تسلیم بولدی.  شونده ی قیلیب تاثیرسیز وضعیت گه کیتیریلگن ترورچی لر سانی 9 نفر ییتدی.    علاقه لی ینگی لیکلر