تورکیه تشقی ایشلر وزیری اروپا خوفسیزلیگ و همکارلیک تشکیلاتی نینگ جلسه سیگه قتنشه دی

اوشبو جلسه سویدن ده بولیب اوته دی

1740976
تورکیه تشقی ایشلر وزیری اروپا خوفسیزلیگ و همکارلیک تشکیلاتی نینگ جلسه سیگه قتنشه دی

تشقی ایشلر وزیری مولود چاووش اوغلی سویدن نینگ میزبانلیگیده اویوشتیریله دیگن اروپا خوفسیزلیگ و همکارلیک تشکیلاتی 28- وزیرلر کینگشی جلسه سیگه قتنشه دی.

وزیرلیکدن موضوع بیلن تیگیشلی بیانات بیریلدی.

"حرمتلی وزیریمیز جاری ییل نینگ 2-3 دسامبر تاریخلریده اروپا خوفسیزلیگ و همکارلیک تشکیلاتی نینگ دور باشلیغی بولمیش سویدن نینگ میزبانلیگیده (پایتخت) استکهلم ده اروپا خوفسیزلیگ و همکارلیک تشکیلاتی 28- وزیرلر کینگشی جلسه سیگه قتنشه دی. جلسه ده اروپا خوفسیزلیگ و همکارلیک تشکیلاتی کون ترتیبیده گی موضوعلر قاله ویرسه اروپا خوفسیزلیگ و همکارلیک تشکیلاتی جغرافیه سی دوچ قالگن وضعیت بیلن تیگیشلی فکر المه شووی عملگه آشیره دی. حرمتلی وزیریمیز بو جلسه نینگ وسیله سی بیلن بعضی بیر کسبداشلری بیلن اوزارا اوچره شوو اوتکزه دی" دییلدیعلاقه لی ینگی لیکلر