تورکیه ده تروریست جنگریلرگه قره ته حربی عملیات آلیب باریلماقده

کینگ کولملی حربی عملیات باشله تیلدی

1734519
تورکیه ده تروریست جنگریلرگه قره ته حربی عملیات آلیب باریلماقده

تورکیه نینگ حقاری ولایتیده 1 مینگ 240 پرسونل نینگ قتنشیشی بیلن ایرن قیش -4 شهید جاندارم کوماندو عسکر ابراهیم دوغو قزان وادیسی – خان یایله سی عملیاتی باشله تیلدی.

تورکیه جمهوریتی ایچکی ایشلر وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده یورت ایچیده تروریزم نی بوتونله ی اورته دن کوتریب تشلش اوچون آلیب باریلگن ایرن قیش عملیاتلری قرارلی و یوتوقلی بیر شکلده دوام ایتیب تورگن لیگی بیلدیریلدی.

بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکانی اولکه کون ترتیبیدن چیقریب تشلش و منطقه ده پناهگاهلری بولگن لیگی تخمین ایتیلگن تروریست جنگریلرنی تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریش مقصدی بیلن باشله تیلگن عملیاتده جاندارم کوماندو، جاندارم خاص حرکات و خوفسیزلیک قوریقچی تیملریدن عبارت 1 مینگ 240 ته پرسونل وظیفه آلیب بارماقده.  علاقه لی ینگی لیکلر