تورکیه افغانستان گه بشری یاردم یوباردی

اوشبو دایره ده تورکیه افغانستان گه اونلب تن یاردم جونتدی

1723989
تورکیه افغانستان گه بشری یاردم یوباردی

تورکیه جمهوریتی قیزیل یریم جمعیتی, افغانستان گه 142 تن بشری یاردم یوباردی. 

بیش موتر بشری یاردم, پاکستان آرقه لی افغانستان گه جونه تیلدی. 

142 تن بشری یاردم, تورخم چیگره دروازه سیدن افغانستان گه اوتدی. 

اوشبو یاردم لرنینگ کابل, دایکندی, لغمان و نورستان ولایت لریده خلققه ترقه تیله دیگن لیگی بیلدیریلدی. 

اوشبو یاردم لردن 30 مینگ دن آرتیق کیشی نینگ فایده له نیشی کوتیلماقده. 

تورکیه جمهوریتی قیزیل یریم آی جمعیتی 2 اکتوبر ده هم افغانستان گه 33 تن بشری یاردم یوبارگن ایدی. 



علاقه لی ینگی لیکلر