تورکیه ده ینه بیرنفر تروریست کیلیب تسلیم بولدی

کوندیریش یولی آرقه لی کیلیب تسلیم بولگن لیگی بیلدیریلدی

1709777
تورکیه ده ینه بیرنفر تروریست کیلیب تسلیم بولدی

کوندیریش یولی آرقه لی کیلیب خوفسیزلیک کوچلریگه تسلیم بولگن بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی عیال تروریست عایله سیگه ییتکیزیب بیریلدی.

تورکیه نینگ ماردین ولایتی امنیه قومندانلیگی تروریزم گه قرشی کوره ش شعبه سی و استخبارات شعبه سی تامانیدن آلیب باریلگن کوندیریش فعالیتلری نتیجه سیده 1999 ییلیدن بیری ترور تشکیلاتی PKK/KCK نینگ ایچیده فعالیت آلیب بارگن بیرته عیال تروریست 19 سپتامبر کونی قاچیب شیرناق ولایتی نینگ سیلوپی تومنی یقینیده گی حبور حدود ایشیگیده خوفسیزلیک کوچلریگه باریب تسلیم بولگن.

"قوراللی ترور تشکیلاتی گه اعضا بولیش" جرمی بیلن آتی ثبت بولگن تروریست نینگ ایشلری دوام ایتیب تورگن تروریزم گه قرشی کوره ش شعبه سیده سینگلیسی بیلن اوچره شدی.علاقه لی ینگی لیکلر