تورکیه ده میلادی 2016- ییل 15- جولای کونیدن کیین یوز بیرگن ینگیلیک لر

پروفیسر داکتر مراد یشیلتاش نینگ تورک تیلیده یازیلگن مقاله سی نینگ ترجمه سی

1676522
تورکیه ده میلادی 2016- ییل 15- جولای کونیدن کیین یوز بیرگن ینگیلیک لر

میلادی 2016- ییل 15- جولای کونی حکومت نی قوله تیب تورکیه نی قولگه کریتیش اوچون فتح الله چی ترور تشکیلاتی (فتو) تامانیدن قیلینگن موفقیتسیز کودتا تشبثی دن بیش ییل اوتدی. کودتا تشبثی کوپلب سبب لر بیلن موفقیتسیزلیککه اوچره دی. اینگ مهم سبب ایسه خلق نینگ دموکراسی سی نی اسره ب قالیش اوچون قیلگن جسورانه حرکتی دن عبارت. سیاست نینگ هم کودتا گه تولیق مخالفت قیلگن لیگی, کودتا نینگ آلدینی نینگ آلینیشی بوییچه اینگ مهم سبب لر آره سیده اورین آلماقده.  کودتا گه قرشی اجتماعی و سیاسی حرکت, تورکیه نینگ دموکراتیک و اجتماعی مقاومتی اوچون امکانیت یره تیب بیردی.  بیش ییل کیین 15 – جولای نینگ قنده ی بیر معنی گه ایگه ایکن لیگی ینه ده یخشی راق درک ایتیلماقده. 

بیش ییل کیین تورکیه نینگ ایچکی و تشقی سیاستیده مهم ینگیلیک لر یوز بیردی.  فتو عنصر لری نینگ تصفیه ایتیلیشی بوییچه پروسه بیش ییلدن بیری موفقیتلی بیر شکلده دوام ایتماقده. دولت نینگ اداره لری گه مخفی روشده جایله شیب آلگن فتو منسوب لری یا افشا قیلینیب اوزاقلشتیریلدی یاکه محکمه گه تاپشیریلدی.  اوشبو دایره ده کوپلب فتو منسوب لری انیقله نیب تورکیه قوراللی کوچ لری دن اوزاقلشتیریلدی. شونده ی قیلیب اینگ مهم عملیات لرنینگ اویوشتیریلیاتگن دور لرده اردو نینگ دوچ کیلیب قالیشی ممکن بولگن ریسک لر کمه یتیریلدی.  خوفسیزلیک ساحه سیده تروریزم گه قرشی کوره شده موثر بیر میتود دن فایده له نیب امنیت و استخبارات اداره لریده هم بونگه اوخشش بیر تصفیه فعالیتی عملگه آشیریلیب دوچ کیلیشی ممکن بولگن ریسک لر میزانی اینگ پس گه توشیریلدی. 

15- جولای کیتیدن قولگه کیریتیلگن اینگ کتته موفقیت خوفسیزلیک ساحه سی بوییچه اصلاحات لر دن عبارت بولدی. اوشبو دایره ده ژاندارمری و قیرغاق خوفسیزلیک کوچ لری قوماندانلیک لری ایچکی ایش لر وزیرلیگی گه باغلندی. تورکیه قوراللی کوچلری قوماندانلیگی نینگ قوت قوماندانلیک لری نینگ اوستیده گی رولی اوزگرتیریلیب ملی مدافعه وزیرلیگی نینگ صلاحیت لری کینگیتیریلدی.  خوفسیزلیک بیروکراسی سی نینگ فتو دن تصفیه ایتیلگن لیگی و امنیت سکتوری ریفورمی نینگ دستلبکی نتیجه سی تروریزم گه قرشی کوره شده عکس ایتدی. اوشبو دایره ده ترور تشکیلاتی پ.ک.ک گه قرشی کوره ش بوییچه موثر بیر ستراتیژی کوزه تیلرایکن, سوریه ده داعش گه قرشی فرات قالقانی عملیاتی باشله تیلیب ایکله ترور تشکیلاتی نینگ ساحه سی اصغری سویه گه توشیریلیب بو منطقه لر تروریزم دن تصفیه ایتیلدی.  عینی دمده ینه عراققه جایله شیب آلیش گه حرکت قیلگن ترور تشکیلاتی پ.ک.ک گه قرشی تطبیق ایتیلگن ینگی تروریزم گه قرشی کوره ش ستراتیژی سی هم اوشبو منطقه ده ترور تشکیلاتی نینگ تاثیری نی کمه یتیردی.  اوشبو ساحه بوییچه اصلاحات لر ینگی بیر سیاسی ستراتیژی نینگ تطبیق ایتیلیشی توغریسیده شرایط یره تیب بیررایکن, تورکیه گه لیبیا, سوریه, عراق, تاغلی قاره باغ و شرقی اورته ییر دینگیزی کبی اینگ مهم تشقی سیاست موضوع لریده یخشی شرایط تامین ایتیب بیردی. 

تشقی سیاست بوییجه ایسه 15- جولای تقریباً اینگ مهم نقطه دن عبارت بولدی. 15- جولای دن کیین اینگ مهم قدم سوریه ده تشلندی.  فرات قالقانی عملیاتی بیلن داعش نی چیگره سیدن تصفیه قیلگن تورکیه, ترور تشکیلاتی پ.ک.ک نینگ فرات نینگ غربیده فعالیت آلیب باریشی نی امکان سیز بیر وضعیت گه کیتیریب قویدی. میلادی 2018- ییل جنوری آییده باشله تیلگن زیتون ناوده سی عملیاتی بیلن عفرین منطقه سی ترور تشکیلاتی پ.ک.ک دن تصفیه ایتیلدی. شونده ی قیلیب تورکیه سوریه بحرانی بوییچه ینه ده فعال بیر رول گه ایگه بوله باشله دی. میلادی 2019- ییل اکتوبر آییده اویوشتیریلگن تینچلیک بولاغی عملیاتی بیلن فرات نینگ شرقیده هم ترور تشکیلاتی پ.ک.ک نی هدف قیلیب آلگن تورکیه شونده ی قیلیب پ.ک.ک نینگ سوریه ده تاثیر گه ایگه بولیشی و شمالده سوزده بیر دولت قوریشی نینگ آلدینی آلیش گه موفق بولدی. ادلب بحرانی نینگ ییچیلیشی بوییچه هم باش قاتیره باشله گن تورکیه, میلادی 2020- ییل مارچ آییده ادلبده سوریه رژیمی گه قتتیق ضربه اوردی.  اوشبو حربی عملیات لر تورکیه نینگ 15- جولای آرتیدن دیپلماسی ساحه سی بوییچه موفقیت قولگه کیریتیشی اوچون یخشی شرایط یره تیب بیردی. 

اوشبو دایره ده, اینگ مهم باشقه بیر موضوع ایسه لیبیا مسئله سی دن عبارت. میلادی 2011- ییل دن بیری لیبیا مسئله سی بوییچه دیپلماتیک میتود لردن فایده له نیب کیلگن تورکیه, میلادی 2019- ییل 4- جولای کونیده بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی تامانیدن تن آلینگن مشروع طرابلس حکومتی نی قوله تیش گه حرکت قیلگن حفتر گه قرشی ملی مطابقت حکومتی نی حمایت قیلدی. اوشبو دایره ده ملی مطابقت حکومتی بیلن بیر کیلیشوو امضالب حفتر کوچ لری نینگ طرابلس نی قولگه کیریتیشی نینگ آلدی نی آلدی.  کیین ایسه حفتر نینگ آرقه گه قدم تشله شی گه سبب بولیب لیبیا ده ینگی بیر دور نینگ باشله شی اوچون زمینه یره تیب بیردی.  میلادی 2020- ییلده تاغلی قاره باغ مسئله سی بوییچه آذربایجان نی حمایت قیلیشی بیلن ارمنستان نینگ آرقه گه قدم تشله شی گه سبب بولگن تورکیه, تقریباً منطقه مقیاسیده گی برچه موضوع لر بوییچه سیاسی و حربی جهتدن مهم رول اوینه دی. 

بیش ییل کیین ینه بیر بار 15- جولای گه قره گنده تورکیه اوچون هر جهتدن تاریخی بیر نقطه ایکن لیگی کورینماقده. علاقه لی ینگی لیکلر