تورکیه ده تروریست جنگریلر حربی مرکزگه هجوم اویوشتیردی

عاقبتده 1 نفر نفر امنیت منسوبی شهید بولدی 1 نفر امنیت منسوبی یره لندی

1655207
تورکیه ده تروریست جنگریلر حربی مرکزگه هجوم اویوشتیردی

تورکیه نینگ سیرت ولایتی پرواری تومنیده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی تروریست جنگریلرنینگ حربی مرکز منطقه سیگه سقیله قورال آرقه لی هجوم اویوشتیریشی عاقبتیده 1 نفر نفر امنیت منسوبی شهید بولدی 1 نفر امنیت منسوبی یره لندی.

سیرت والی لیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده بیلدیریلیشیچه، پرواری تومنی جاندارم قومندانلیگی مسؤلیتی ساحه سیده بولگن دوغان قیشلاغی تیگیرمانتاشی حربی مرکزگه پی کاکا منسوبی تروریست جنگریلر تامانیدن سقیله قورال آرقه لی هجوم اویوشتیرگن.

بو هجوم عاقبتیده 1 نفر امنیت منسوبی نینگ شهید بولگن لیگی 1 نفر امنیت منسوبی نینگ یره لنگن لیگی بیلدیریلدی.

یره لنگن امنیت منسوبی سیرت کسلخانه سیگه انتقال بیریلگن لیگی معلوم قیلیندی.

مذکور منطقه ده تروریستلرگه قره ته عملیات دوام ایتماقده.علاقه لی ینگی لیکلر