استانبول نینگ فتحی نینگ 568 ییللیگی مناسبتی بیلن کنسرت بولیب اوتدی

اوشبو کنسرت تورکیه جمهوریتی یاش لر و سپورت وزیرلیگی نینگ تشبثی بیلن بولیب اوتگن

1647902
استانبول نینگ فتحی نینگ 568 ییللیگی مناسبتی بیلن کنسرت بولیب اوتدی
fetih konseri.jpg
fetih konseri.jpg
fetih konseri.jpg

استانبول نینگ فتحی نینگ 568 ییللیگی مناسبتی بیلن تورکیه جمهوریتی یاش لر و سپورت وزیرلیگی تامانیدن سلطان احمد میدانیده "فتح کنسرتی" بولیب اوتدی.

یاش لر و سپورت وزیری محمد محرم قصاب اوغلی نینگ هم اشتراک قیلگن کنسرتده, تنیقلی صنعتچی لرنینگ اثرلری ینگره دی. 

قصاب اوغلی, قیلگن معروضه سی آرتیدن یاش لر بیلن بیرگه کنسرت نی تماشا قیلدی. 

کنسرت نینگ اداغیده صنعتچی لر قصاب اوغلی بیلن بیرگه فتح سرودی نی اوقیدی لر. 

تقریباً 3 ساعت دوام ایتگن کنسرت یاش لر و سپورت وزیرلیگی نینگ اجتماعی ترماق حسابی و تورکیه ملی تلویزیونی (تی آر تی) تامانیدن جانلی روشده ترقه تیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر