استانبول نینگ فتحی نینگ 568 ییللیگی

اوشبو تاریخی شهر فاتح سلطان محمد تامانیدن فتح ایتیلگن

1648041
استانبول نینگ فتحی نینگ 568 ییللیگی

اصلی گه قره گنده عثمانی امپراطورلیگی بیزانس توپراق لری نی فتح ایتیشی آرتیدن اوز کوچی نی آرتیردی. اناطولی و روم ایلی ده گی فتح لر نتیجه سیده بیزانس فقط گینه استانبول دن عبارت بیر شهر دولتی گه ایلندی.  میلادی 1453- ییلده عثمانی دولتی نینگ پادشاهی سلطان محمد استانبول نینگ بیزانس نینگ قولیده بولیشی نینگ عثمانی دولتی جهتی دن بیر خوفسیزلیک خطری دن عبارت ایکن لیگی نی اویلب استانبول نی اوره ب آلدی.  اوزاق بیر مدت دوام ایتگن محاصره ده عثمانی دولتی اردوسی تامانیدن استفاده ایتیلگن تکنالوژی و توپ لر میلادی 1453- ییل 29- می کونی استانبول نینگ فتحی گه سبب بولدی. شونده ی قیلیب استانبول عثمانی دولتی نینگ پایتختی گه ایلنتیریلدی. اورته چاغ نی اداققه ییتیشتیریب ینگی چاغ نی باشلتگن استانبول نینگ فتحی دنیا تاریخی گه چقور تاثیر قالدیریب غربده ریفورم و رنسانس حرکت لری نینگ باشله نیشی گه سبب بولدی. علاقه لی ینگی لیکلر