تورک هوا مدافعه راکت تیزیمی یوتوقلی بیر سیناودن اوتکزیلدی

هدفده گی اوچاق نشان آلیب اوریلدی

1633717
تورک هوا مدافعه راکت تیزیمی یوتوقلی بیر سیناودن اوتکزیلدی

وطنی و ملی هوا مدافعه تیزیمی حصار- ا بیلن اتونوم راکت تیزیمی آرقه لی هدفده گی اوچاق یوتوقلی بیر شکلده نشان آلیب اوریلدی.

ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن موضوع بیلن تیگیشلی معلومات بیریلدی.

"کم ارتفاع هوا مدافعه راکت تیزیمی 0حصار – ا) پروزه سی" معاینه و قبول فعالیتی دایره سیده جاری ییل نینگ 03 می تاریخیده آقسرای نینگ اوق اوزیش ساحه سیده اوتونوم راکت اوزیش تیزیمیدن عملگه آشیریلگن حصار – ا راکت اوزیشیده هدفده گی اوچاق یوتوقلی بیر شکلده نشان آلیب اوریلدی" دییلدی.  علاقه لی ینگی لیکلر