تورکیه ده بیر قطار تروریست جنگری کیلیب تسلیم بولدی

اوشبو تروریست جنگریلری نینگ خوفسیزلیک کوچلریگه کیلیب تسلیم بولگن لیگی بیلدیریلدی

1620167
تورکیه ده بیر قطار تروریست جنگری کیلیب تسلیم بولدی

ترور تشکیلاتی پی کاکادن قاچگن 5 ته تروریست جنگری کوندیریش یولی آرقه لی خوفسیزلیک کوچلری گه کیلیب تسلیم بولدی.

ایچکی ایشلر وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده ترور تشکیلاتی منسوبلری نینگ 2013،2014 و 2015 ییللریده ترور تشکیلاتی گه باریب قوشیلگن لیگی و سونگگی پیتلرده عراق و سوریه ده فعالیت قیلیب یورگن لیگی بیلدیریلدی.

شونده ی بولیب جاری ییل ایچیده فقط کوندیریش یولی آرقه لی تسلیم بولگن تروریست سانی نینگ 50 گه ییتگن لیگی معلوم قیلیندی.علاقه لی ینگی لیکلر