فضادن تصویرگه آلینگن وان کولی نینگ فوتوصور‌تی فاینلده اورین آلیش موفق بولدی

اوشبو فوتو تصویر ناسا تامانیدن بیلله شووگه قوییلگن

1616576
فضادن تصویرگه آلینگن وان کولی نینگ فوتوصور‌تی فاینلده اورین آلیش موفق بولدی

 امریکا قوشمه ایالتلری نینگ هواچیلیک و فضا آژانسی تامانیدن تصویرگه آلینگن آنلاین فوتوصور‌ت مسابقه‌سیده، وا‌ن کولی نینگ فضادن تصویرگه آلینگن فوتوصور‌تی، برچه رقیبلرینی  آرتده قالدیردی. کوک رنگی نینگ تورلی توسلرینی اوز ایچیگه آلگن وا‌ن کولی نینگ فضادن آلینگن فوتوصور‌تی یریم فاینلده بولوت قلعه سینی هم  آرتده قالدیریب فاینلده اورین آلدی.

بو بیلله شووده 2016 ییلی استرونوت (فضا بیلیمدانی) Kate Rubins تصویرگه آلگن وان کولی فوتوصورتی یریم فاینلده 94 فایز رای آرکن رقیبی ایسه فقط 60 فایزگه ییته آلدی. بیلله شوونینگ فاینل رای بیریش جریانی 12 اپریلده اداغگه ییتیب باره دی.

فضادن تصویرگه آلینگن انچه فوتوصورتدن فقط 32 ته سی بیلله شووگه قوییلگندی.علاقه لی ینگی لیکلر