چاووش اوغلی تلفن آرقه لی گانالیک کسبداشی بوتچوی بیلن سوزله شدی

اوشبو صحبت توناوون بولیب اوتدی

1614292
چاووش اوغلی تلفن آرقه لی گانالیک کسبداشی بوتچوی بیلن سوزله شدی

تورکیه جمهوریتی تشقی ایش لر وزیری مولود چاووش اوغلی, توناون, تلفن آرقه لی گانالیک کسبداشی شیرلی آیورکور بوتچوی بیلن سوزله شدی. 

دیپلماتیک منبع لر چاووش اوغلی بیلن بوتچوی اورته سیده تلفنی صحبت بولیب اوتگن لیگی نی بیلدیررایکن, اوشبو صحبت نینگ محتواسی توغریسیده ایسه معلومات بیرمه دی. علاقه لی ینگی لیکلر