تورکیه ده تورت نفر ترورچی اوشلندی

اوشبو ترورچی لر هجوم اویوشتیریش اوچون تیارگرلیک اوتکزیاتگن پیتده اوشلنگن

1584709
تورکیه ده تورت نفر ترورچی اوشلندی

تورکیه نینگ هتای ولایتیده, زیتون ناوده سی عملیاتی منطقه سیده هجوم اویوشتیریش اوچون تیارگرلیک اوتکزیاتگن لیگی انیقلنگن بولووچی ترور تشکیلاتی وای پی جی- پ.ک.ک اعضاسی بیر نفر ترورچی و اونینگ بیلن همکارلیک قیلگن ینه اوچ نفر ترورچی اوشلندی. 

هتای ولایتی تامانیدن بیریلگن بیاناتده, مذکور ولایت نینگ تورت یول تومنیده, سوریه ده جایلشگن زیتون ناوده سی عملیاتی منطقه سیده هجوم اویوشتیریش اوچون تیارگرلیک اوتکزیاتگن ترور تشکیلاتی وای پی جی- پ.ک.ک اعضاسی بیر نفر ترورچی نینگ خوفسیزلیک کوچ لری تامانیدن اوشلنگن لیگی بیلدیریلدی. 

اوشبو ترورچی اوستیدن اوتکزیلگن تیرگاو نتیجه سیده اونینگ بیلن همکار بولگن لیگی انیقلنگن و تورت یول تومنی ده یشیاتگن وای پی جی- پ.ک.ک اعضاسی ینه اوچ نفر ترورچی اویوشتیریلگن بیر عملیات نتیجه سیده اوشلندی. 

اوشلنگن اوشبو تورت نفر ترورچی "قوراللی ترور تشکیلاتی اعضاسی" بولیش جرمی بیلن قماققه آلیندی. علاقه لی ینگی لیکلر