تورکیه ده کروناویروسدن ساغه یگن لر سانی ایککی میلیون 218 مینگ نفردن آشیب کیتدی

ساغلیقنی سقلش وزیرلیگی تامانیدن موضوع بوییچه معلومات بیریلدی

1562455
تورکیه ده کروناویروسدن ساغه یگن لر سانی ایککی میلیون 218 مینگ نفردن آشیب کیتدی

تورکیه ده ینگی تور کروناویروس (کوید- 19) گه قرشی کوره شده سونگگی 24 ساعت ده 171  کیشی حیاتینی یوقاترایکن, شونده ی بولیب حاضرگی کون گه قدر اوشبو ویروس سببلی وفات ایتگن کیشی سانی 23 مینگ 152 نفر گه ییتدی. 

خوددی شوو بیر کون مابینیده تست ایتیلگن 179 مینگ 208 کیشی دن 983 نفری نینگ کرونا ویروس تستی مثبت چیقدی. واقعه سانی ایسه 9 مینگ 809 بولدی.

ینه 10 مینگ 13 کیشی نینگ توزه لیشی بیلن بیرگه ساغه یگن لر سانی 2 میلیون 218 مینگ 464 نفر گه ییتدی.علاقه لی ینگی لیکلر