تورکیه ده کروناویروسدن ساغه یگن لر سانی ایککی میلیون 200 مینگ نفردن آشیب کیتدی

ساغلیقنی سقلش وزیرلیگی تامانیدن معلومات بیریلدی

1561696
تورکیه ده کروناویروسدن ساغه یگن لر سانی ایککی میلیون 200 مینگ نفردن آشیب کیتدی

تورکیه ده ینگی تور کروناویروس (کوید- 19) گه قرشی کوره شده سونگگی 24 ساعت ده 174  کیشی حیاتینی یوقاترایکن, شونده ی بولیب حاضرگی کون گه قدر اوشبو ویروس سببلی وفات ایتگن کیشی سانی 22 مینگ 981 نفر گه ییتدی. 

خوددی شوو بیر کون مابینیده تست ایتیلگن 180 مینگ 303 کیشی دن 1 مینگ 3 نفری نینگ کرونا ویروس تستی مثبت چیقدی. واقعه سانی ایسه 10 مینگ 220 بولدی.

ینه 10 مینگ 301 کیشی نینگ توزه لیشی بیلن بیرگه ساغه یگن لر سانی 2 میلیون 208 مینگ 451 نفر گه ییتدی.علاقه لی ینگی لیکلر