عراق نینگ شمالی ده تورکیه نینگ عملیاتی نتیجه سیده بیر ترورچی یوق قیلیندی

اوشبو ترورچی عراق نینگ شمالی ده باشقه ترورچی لر بیلن ییغیلیش اوتکزیاتگن پیتده عملیات اویوشتیریلدی

1533211
عراق نینگ شمالی ده تورکیه نینگ عملیاتی نتیجه سیده بیر ترورچی یوق قیلیندی

بولووچی ترور تشکیلاتی پ.ک.ک/ ک.ج.ک نینگ سوزده سوریه مسئولی دِهلاز لقبی گه ایگه هیزرت چالقین, عراق نینگ شمالی ده یوق قیلیندی. 

تورکیه جمهوریتی ملی استخبارات اداره سی, قیدیریلیاتگن ترورچی لر لستی ده کول رنگ لست ده اورین آلگن و ترور تشکیلاتی پ.ک.ک/ ک.ج.ک نینگ عراق بیلن سوریه اورته سیده گی ترورچی لر نی تنطیم ایتیش بوییچه سوزده مسئولی بولگن چالقین نینگ بیر ییغیلیش گه اشتراک ایته دیگن لیگی توغریسیده استخبارات آلدی. 

ملی استخبارات اداره سی نینگ منطقه ده گی استخبارات عنصر لری تامانیدن ییغیلیش نینگ بولیب اوته دیگن جای گه قدر تعقیب ایتیلگن چالقین نینگ, باشقه ترورچی لر بیلن ییغیلیش اوتکزیاتگن لیگی انیقلندی. 

ترورچی لرنینگ عراق نینگ شمالی ده ییغیلیش اوتکزیاتگن پیتده عملیات اویوشتیریلدی.  شونده ی قیلیب اوشبو عملیات دایره سیده دهلاز لقبی گه ایگه چالقین بیلن یانیده گی ترورچی لر یوق قیلیندی. 



علاقه لی ینگی لیکلر