تورکیه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت کیلتیریلدی

تروریزم گه قرشی کوره ش یورت ایچی و چیت ایلده اوزلیکسیز دوام ایتماقده

1472334
تورکیه ده بیر قطار تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت کیلتیریلدی

تورکیه نینگ بیتلیس ولایتیده جاندارم کوچلری تامانیدن اویوشتیریلگن هوا حمایه لی عملیاتده 3 ته تروریست جنگری تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی.

ایچکی ایشلر وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن یازمه بیاناتده شولرگه اورین بیریلدی.

ایچکی خوفسیزلیک عملیاتلری چوکاتیده بیتلیس چیکه حدودیده جاندارم قومندانلیگی جاندارم خاص حرکات و جاندارم کوماندو کوچلری تامانیدن آلیب باریلگن هوا حمایه لی عملیاتده 3 تروریست قوراللری بیلن بیرگه لیکده تاثیرسیز وضعیت گه کیلتیریلدی. شونده ی بولیب حقاری ولایتیده 3، بیتلیس ولایتیده 3 ته بولیب سونگی 2 کونده 6 تروریست نبنگ جسدلری قولگه کیریتیلدی. منطقه ده عملیاتلر دوام ایتماقده" دییلدی.  علاقه لی ینگی لیکلر