تورکیه کرونا ویروس نی ایرته باسقیچده انیقلش اصولی نی تاپدی

اوشبو مطلب نی تورکیه جمهوریتی صنایع و تکنالوژی وزیری بیلدیردی

1416500
تورکیه کرونا ویروس نی ایرته باسقیچده انیقلش اصولی نی تاپدی

تورکیه جمهوریتی صنایع و تکنالوژی وزیری مصطفی وارانک, ینگی تور کرونا ویروس (کووید 19) نی ایرته باسقیچده انیقلیدیگن و جهان بویلب الگو بوله دیگن بیر کیت اویلب چیقرگن لیک لری نی معلوم قیلدی. 

وارانک اوشبو کیت نینگ ایشلب چیقریلیشی بیلن علاقه لی پروسه نینگ جون آیی ده تکمیل بولیشی نی کوتیاتگن لیک لری نی بیلدیردی. 

مصطفی وارانک کرونا ویروس تورکیه گه کیلمسدن آلدین اوشبو ویروس گه قرشی واکسین و دوا بیلن علاقه لی اوز فعالیت لری نی باشله گن لیک لری نی معلوم قیلدی. 

وارانک, کرونا ویروس گه قرشی کوره ش بوییچه دوام ایتیاتگن 17 فرقلی پروژه لری بولگن لیگی نی معلوم قیلرایکن, 8 پروژه نینگ ایسه واکسین پروژه سی دن عبارت ایکن لیگی نی معلوم قیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر