قاچقینلر بیر آیدن بیری یونان نینگ چیگره حدودیده کوتیب تورگن

یونان نینگ حدود ایشیگینی آچیش امیدی بیلن کوتیب تورماقده لر

1384768
قاچقینلر بیر آیدن بیری یونان نینگ چیگره حدودیده کوتیب تورگن

قاچقینلر اروپاگه اوتیب باریش مقصدی بیلن ۲۷ کوندن بیری یونان نینگ چیگره حدودیده کوتیب تورگن.

سوو، گاز، قلمپیرلی بمب و اوق اوریشلریگه قره مه ی یونان نینگ ایشیگینی آچه چگینی امید قیلماقده لر.

قاچقینلر قاله یاتگن جای نینگ خوفسیزلیگی و تیزیمی نینگ برهم ییمس لیگی اوچون یوزلب خوفسیزلیک منسوبی، ساغلیقنی سقلش منسوبی و تمیزلیک منسوبی منطقه ده وظیفه آلیب بارماقده.

قاچقینلر منطقه گه کیلگندن بیری ایدیرنه والیسی اکرم جان آلپ نینگ باشچیلیگیده 24 ساعت اوزلیکسیز انسانی یاردم بیریلماقدهعلاقه لی ینگی لیکلر