تورکیه تشقی ایش لر وزیری تلفن آرقه لی بلجیم لیک کسبداشی بیلن اوچره شدی

اوشبو اوچره شوو جریانیده قیسی موضوع لر باره سیده بحث ایتیلگن لیگی خصوصیده معلومات بیریلمه دی

تورکیه تشقی ایش لر وزیری تلفن آرقه لی بلجیم لیک کسبداشی بیلن اوچره شدی

تورکیه جمهوریتی تشقی ایش لر وزیری مولود چاووش اوغلی, تلفن آرقه لی, بلجیم تشقی ایش لر وزیری فلیپ گوفین بیلن اوچره شدی.

دیپلماتیک منبع لردن آلینگن معلومات لرگه کوره, ایککی وزیر تلفن آرقه لی اوچره شگن. 

خوددی شوو اوچره شوو جریانیده قیسی موضوع لر باره سیده بحث ایتیلگن لیگی خصوصیده ایسه معلومات بیریلمه دی.  علاقه لی ینگی لیکلر