تورکیه نینگ ملی راکتی موفقیت بیلن سناودن اوتکزیلدی

اوشبو راکت نینگ 2020- ییلده تورک اردوسی گه تاپشیریلیشی کوتیلماقده

تورکیه نینگ ملی راکتی موفقیت بیلن سناودن اوتکزیلدی
تورکیه نینگ وطنی راکتی موفقیت بیلن سناودن اوتکزیلدی
تورکیه نینگ وطنی راکتی موفقیت بیلن سناودن اوتکزیلدی

تورکیه نینگ وطنی راکتی موفقیت بیلن سناودن اوتکزیلدی

تورکیه نینگ دینگیز کوچ لری گه عاید بیرینچی ملی راکتی دن عبارت بولگن آتمه جه, موفقیت بیلن سناودن اوتکزیلدی. 

تست لری دوام ایته دیگن آتمه جه نینگ, میلادی 2020- ییل نینگ ایککینچی یریمی ده تورک اردوسی گه تاپشیریلیشی کوتیلماقده. 

آتمه جه, حساس بیر شکلده اوزاق ده گی هدف لرنی اوره آله دیگن بیر راکت دن عبارت بوله دی. 

برچه هوا شرایطی ده استفاده ایتیلیشی ممکن بولگن آتمه جه, آلینگن هدف نی قیته باشدن پلانلش و هدف نی کنسل قیلیش قابلیتی گه ایگه بولیب خوددی شوو راکت بیلن ثابت و حرکتلی هدف لر نی اوریش امکانیتی موجود. 

اوشبو راکت هدفی نی حساس بیر شکلده اوره آلیش اوچون فعال رادار قیدیریش سیستمی دن فایده لنماقده.

خوددی شوو راکت 200 کیلومتر مسافه ده گی هدف نی اوریش قابلیتی گه ایگه. 

اوشبو راکت تورکیه نینگ بیرینچی ملی اوروش کیمه سی دن عبارت میلگم گه اورنه تیله دی.   علاقه لی ینگی لیکلر