تورکیه نینگ تاریخی استانبول شهری توغریسیده قیسقه معلومات

اوشبو شهر فرقلی فرهنگ لر, دین لر و مدنیت لر نی اوز بغری گه باسگن تاریخی بیر شهر دن عبارت

1192822
تورکیه نینگ تاریخی استانبول شهری توغریسیده قیسقه معلومات

تورکیه نینگ استانبول شهری, اوروپا و آسیا قطعه سی نی بیرلشتیرگن بیر شهردن عبارت.  جغرافی موقعیتی سببلی تاریخ دوامیده مهم مسکونی نقطه لردن بیری بولیب کیلگن. 

میلاد دن آلدین 7 – عصرده قوریلگن استانبول, کوپلب مدنیت لر گه میزبان قیلگن.  باشقه چه قیلیب ایتگنده اوشبو شهر فرقلی فرهنگ لر, دین لر و مدنیت لر نی اوز بغری گه باسگن تاریخی بیر شهر دن عبارت. 

خوددی شوو شهر تاریخ دوامیده اوچ کتته امپراطورلیک دن عبارت روم, شرقی روم و عثمانی امپراطورلیگی نینگ پایتختی بولیب کیلگن.  اوشبو اوتمیشی سببلی کوپلب مدنیت لرنینگ اثر لری موجود بولگن استانبول, 1985 – ییلده یونسکو جهان میراثی لستی گه کیریتیلدی. 

استانبول نینگ, شمالده خلیج, شرقده استانبول تنگه سی و جنوبده مرمره دینگیزی بیلن اوره ب آلینگن قسمی حاضرگی کونده "تاریخی یریم ارال" اوله راق یاد ایتیلماقده. 

اوشبو یریم ارال ده گی تورت منطقه, "استانبول نینگ تاریخی ساحه لری" اوله راق جهان میراثی لستی گه کیریتیلدی.  اوشبو منطقه لر ایسه سلطان احمد آرکئولوژیک ساحه سی, قوریلگن سلیمانیه و زَیره ک ساحه لری بیلن استانبول قلعه دیوار لری ساحه سیدن عبارت. 

سلطان احمد آرکئولوژیک ساحه سی, توپقپی قصری, ایاصوفیه, هیپودروم, آیا ایرینی و کیچیک ایاصوفیه مسجدی نی قمره ماقده. 

توپقپی قصری, عثمانی امپراطورلیگی دوریده پادشاه لرنینگ یشه گن و امپراطورلیک نینگ باشقریلگن اینگ مهم قصر لردن بیری.  عثمانی امپراطورلیگی نینگ پادشاهی فاتح سلطان محمد تامانیدن قوردیریلگن اوشبو قصر نینگ قوریلیش ایش لری 15 – عصر نینگ سونگگیده تکمیل بولرایکن, خوددی شوو قصر تقریباً 4000 کیشی گه میزبان لیک قیلگن. 

تقریباً 80 مینگ متر مربع لیک بیر ساحه ده قوریلگن اوشبو قصر, ینگی قصر لرنینگ قوریلیشی بیلن ایسکی اهمیتی نی قولدن بیریب قویگن.  براق, مقدس امانت لر و خزانه سنگری مرکز لر خوددی شوو قصر نینگ اوزیده قالگن. 

توپقپی قصری, 1923 – ییلده عثمانی امپراطورلیگی نینگ قولَشی آرتیدن موزیم گه ایلنتیریلدی.

اوزاق ییللر دوامیده جهان بویلب کتته بیر امپراطورلیک دن عبارت بولگن عثمانی امپراطورلیگی نینگ مرکزی بولیب کیلگن لیگی سببلی دقت گه سزاوار بیر جایدن عبارت اوشبو قصرده عثمانی معماری سی و صنعتی گه عاید اثر لر, اسلامی قول یازمه لر, تاریخی کییم لر, عکس لر, کونده لیک حیاتده فایده نیلگن بویوم لر و قیمت بها تقینچاق لر موجود.

ایاصوفیه, استانبولده گی اینگ مهم ساختمان لر دن عبارت بیری... بیزانس امپراطورلیگی دوریده 500 – ییلده قوریلیش ایش لری باشله گن کلیسا, گنبدی بیلن مشهور.  معماری جهت دن اوزی گه خاص بیر اهمیت گه ایگه ایاصوفیه دن حاضرگی کونده موزیم اوله راق استفاده قیلینماقده. 

هیپودروم دیب ناملنگن منطقه, 200 – ییلده سپورتی و اجتماعی فعالیت لر اوچون قوریلگن.  حاضرگی کونده ایسه اوشبو اثر نینگ فقط گینه قالدیق لری نی کوریش ممکن خلاص. 

ایا ایرینی و کیچیک ایاصوفیه, بیزانس دوریده قوریلگن و معماری سی بیلن دقت لر نی اوزی گه تارتیاتگن اورتدکس کلیسا لریدن عبارت. 

سلیمانیه جامع مسجدی 16- عصرنینگ اورته سیده قانونی سلطان سلیمان تامانیدن قوردیریلگن تاریخی بیر مسجد دن عبارت.  اوشبو مسجد نینگ معماری ایسه معمار سنان بولگن.  حاضرگی کونده هم استانبول نینگ اینگ مهم تاریخی اثر لریدن بیری اوشبو جامع مسجد.  خوددی شوو جامع مسجد شهر نینگ دینی, اجتماعی و فرهنگی ضرورت لری نی تامین ایته دیگن شکلده بیر مجتمع اوله راق دیزاین قیلینگن.  مسجد نینگ تشقریسیده کسلخانه, حمام, سرای, تورت مدرسه, طب فاکولته سی و بیر خیریه موسسه سی موجود.  اوشبو ساختمان لرنینگ اکثریتی حاضرگی کونده هم اوز موجودیتی نی دوام ایتتیرماقده. 

دنیا میراثی لستی گه کیریتیلگن منطقه لردن بیری بولگن قورینگن زَیره ک ساحه سی حقیده سوز یوریتیلگنده ایسه,  زیره ک مسجدی یاکه پانتوکراتور صومعه سی, اوچ اورتدکس کلیسا سی دن تشکیل تاپگن بیر ساحه دن عبارت... 12- عصرده قوریلگن اوشبو صومعه, استانبول نینگ فتح ایتیلیشی آرتیدن مدرسه گه ایلنتیریلگن. 

منطقه, عثمانی اوی لری نینگ ساختمانی, حیات طرزی و معماری سی جهتدن اورنک تشکیل ایتماقده.  استانبول نینگ اینگ قدیمی اوی لریدن بیری هم خوددی شوو منطقه ده اورین آلماقده. 

قورینگن زیره ک ساحه سی, یونسکو نینگ نسلی توگیاتگن یادگارلیک لر نی ایزلش لستی گه کیریتیلرایکن, قیته قوریلیش ایش لری ایسه کینگ کولملی عملگه آشیریلگن. 

استانبول قورینگن قلعه دیوارلری, شهر نینگ قوریلگن تاریخی یریم ارال نی اوره ب آلگن دیوار لر بیلن تیگره گی نی قمره ماقده. 

اوشبو قلعه دیوار لری نینگ قوریلیش ایش لری بیرینچی مرته 4 – عصرده باشلرایکن, تاریخ دوامیده بیر نیچه مراتبه قوشیمچه لر قیلینیب اوزگرتریلگن.  

اوشبو قلعه ده گی احتشاملی ایشیک لر, شهر گه کیلیاتگن کیشی لرگه دولت نینگ قنچه لیک کوچلی ایکن لیگی نی کورسه تیب بیرگن.  خوددی شوو ایشیک لرنینگ حاضرگی کونده هم موجود ایکن لیگی کورینماقده.  عثمانی دولتی دوریده اوشبو ایشیک لر بیلن قلعه دیوار لری بیر نیچه مراتبه قیته قوریلگن. 

حقیده شعر لر و رمان لر یازیلگن لیگی دیک, فلم لر هم ثبت قیلینگن تینگسیز طبیعی و تاریخی بایلیک لر گه ایگه استانبول شهری اوتگن ییلده تقریباً 14 میلیون سیاح نی کوتیب آلدی. علاقه لی ینگی لیکلر