تورکیه نینگ توریستیک مرکزی بولگن دیاربکر شهری حقیده قیسقه معلومات

اوشبو توریستیک مرکز 2015- ییلده یونسکو دنیا میراثی لستی گه کیریتیلدی

1165421
تورکیه نینگ توریستیک مرکزی بولگن دیاربکر شهری حقیده قیسقه معلومات

دیاربکر تورکیه نینگ جنوبشرقی انادولو قسمیده اورین آلگن بیر شهردن عبارت... جغرافی موقعیتی سببلی اوشبو شهر تاریخ دوامیده کوپلب مدنیت لر گه میزبانلیک قیلیب کیلگن.  خوددی شوو مدنیت لرنینگ اثر لری نی دیاربکر نینگ کوچه لری, مسجد لری, کلیسا لری و کوپریک لریده حاضرگی کونده هم کوریشینگیز ممکن.

هوری لر, آشوری لر, پرس لر, بیزانس امپراطورلیگی, عباسی لر, سلجوقی لر و عثمانی لر کبی 33 فرقلی مدنیت گه میزبان قیلیب کیلگن اوشبو شهر. آسیا نینگ میزوپوتامیا ایشیگی ایکن لیگی سببلی, تاریخ دوامیده هردایم مهم تجارت و فرهنگ مرکزی بولیب کیلگن.  ایپک یولیده اورین آلگن لیگی اوچون, شرق نینگ اینگ کتته سرای لری و کوپریک لری خوددی شوو جغرافیه نینگ اوزیده قوریلگن.  دیاربکر قلعه سی و هَوسل باغچه لری  اوشبو شهر نینگ اینگ مهم تاریخی اثر لریدن عبارت.

دیاربکر قلعه سیده تاریخده گی برچه مدنیت لرنینگ اثر لری نی کوریش ممکن.  منطقه انسان لری نینگ ضرورتی گه بناً قوریلگن اوشبو تاریخی قلعه 7 مینگ ییل لیک بیر اوتمیش گه ایگه. 

اوشبو قلعه نینگ کتیبه لری, بیزه ک لری و محتشم برج لریده تاریخده گی مدنیت لرنینگ اثر لری نی کوریش ممکن البته که.  تورت ایشیگی بولگن اوشبو قلعه نینگ دیوار لری چین دیواری آرتیدن دنیا نینگ اینگ اوزون دیواری اوله راق بیلینماقده.

هوسل باغچه لری, دیاربکر دیوار لری بیلن دجله دریاسی اورته سیده اورین آلگن بیر منطقه دن عبارت... اوشبو ساحه دن مینگلب ییلدن بیری ایکینچیلیک اوچون فایده له نیلماقده. میزوپوتامیا نینگ اینگ قدیمی حبوبات انبار لری دن بیر بولیشی نینگ ممکن ایکن لیگی بیلدیریلماقده.  خوددی شوو منطقه ده تاریخده حبوبات ایکیلیشی بیلن بیر قطارده, دیاربکر گه خاص کتته تربوز لر و باشقه سبزه لرنینگ هم ییتیشتیریلگن لیگی بیلینماقده.

هوسل باغچه لری, تورکیه نینگ جنوبشرقی انادولو منطقه سی نینگ اینگ مهم قوش مرکزی دن عبارت.  خوددی شوو منطقه نینگ اوزیده 180 دن آرتیق قوش توری دن تشقری, تولکی و تیپره تیکان کبی حیوان لر هم موجود.  منطقه نینگ جوده هم گوزه ل طبیعتی بار.  اوشبو منطقه 2015- ییلده یونسکو دنیا میراثی لستی گه کیریتیلدی. 

دیاربکر گه باریشینگیز تقدیرده, قلعه و هوسل باغچه لریدن تشقری, تاریخی سپاهی بازاری, حسن پاشا سرایی, اولوغ جامع مسجدی, مریم آنه کلیسا سی, کاروان سرای, ایسکی دیاربکر اوی لری و موزیم لری نی هم باریب کوریشینگیز نی توصیه ایتیب قاله میز. 

عینی دمده دیاربکر نینگ برنج, قوی گوشتی, کدو و قاره بادنجان دن تیارلنگن طعام لری دن هم یییش نی ایسدن چیقارمنگ لطفاً. علاقه لی ینگی لیکلر