تورکیه نینگ توریستیک مرکزی بولگن تاریخی آنی شهری حقیده قیسقه معلومات

خوددی شوو تاریخی شهر 78 هکتارلیک بیر ساحه ده قوریلگن

1160868
تورکیه نینگ توریستیک مرکزی بولگن تاریخی آنی شهری حقیده قیسقه معلومات

تورکیه نینگ برچه منطقه لریده, یوزلب ییل لیک بیر مدت بیلن کوپلب مدنیت لر گه میزبان لیک قیلگن تاریخی مسکونی نقطه لر موجود...  اوشبو نقطه لردن بیری هم آنی ارکیولوژیک ساحه سیدن عبارت...

یشش و مدافعه اوچون اویغون ایکن لیگی سببلی تورکیه نینگ قارص ولایتیده اورین آلگن آنی آرکیولوژیک ساحه سی, ایلک چاغ لردن بیری انسان لرنینگ یشب کیلگن بیر ساحه دن عبارت بولگن... اوشبو تاریخی شهر اورته چاغده مهم بیر تجارت یولیدن عبارت بولگن ایپک یولی نینگ قفقاز لردن انادولو گه کیریش اوچون بیرینچی دروازه سی بولگن.  اوشبو موقعیتی سببلی خوددی شوو دور نینگ اوزیده سیاسی, فرهنگی و اقتصادی جهت دن انچه رواجله نیب کیتگن. 

کیینگی دور لرده کوپ فرهنگ لی بیر تجارت مرکزی گه ایله نیب قالگن آنی ده شهرچیلیک و معمارلیک و صنعت انچه رواجلنگن.  منطقه یشاوچیسی زردشت لر, مسیحی لر و مسلمان لر منطقه نینگ رواجله نیشی گه کتته حصه قوشگن.  ایچ قلعه ده 4- عصرده باشله گن مسکونی حیات, اوستی یاپیق شهر دن اوستی آچیق شهر گه اوتیش نینگ بیرینچی نمونه سی نی تشکیل قیلماقده. 

آنی شهریده, تاریخ دوامیده گُرجی, ارمنی, بیزانس, سلجوقی و عثمانی فرهنگ لری حاکم بولیب کیلگن.  کیین چه لیک ایسه اوشبو منطقه ده گی اثر لر نمونه لری انادولو و قفقاز نینگ برچه منطقه لریگه ترقه لیب کیتگن. 

تجارت یوللری نینگ اوزگرگن لیگی سببلی 16- عصردن باشلب آنی اوز اهمیتی نی قولدن بیره باشله دی.  شونده ی قیلیب انسان لر اوشبو منطقه نی ترک ایتگن. 

دینی و حربی جهت دن آلیب قره گنده اوشبو تاریخی شهر اورته چاغ شهرچیلیگی نینگ اینگ مهم خصوصیت لری گه ایگه. 

خوددی شوو تاریخی شهر 78 هکتارلیک بیر ساحه ده قوریلگن. 

اوشبو ساحه جدی بیر آرکیولوژیک بای لیککه ایگه. خوددی شوو منطقه ده تیمیر و برونز چاغی بیلن بیر قطارده 15 – عصردن قالگن اثر لر نی هم کوریش ممکن.  محتشم قلعه دیوار لری 960 – میلادی ییلده قوریلگن. اوشبو قلعه نینگ ایچیده ایسه دولت اداره لری, اوی لر, مسجد لر, کلیسا لر, سرای لر, حمام لر و کوپریک لر کبی 21 اثر موجود.  اوشبو خصوصیت لری سببلی خوددی شوو تاریخی شهر 2016- ییلده یونسکو دنیا میراثی لستی گه کیریتیلدی. 

اوشبو توریستیک مرکز نی باریب کورماقچی بولسنگیز, 12 – عصرده قوریلگن قارص قلعه سی, موسم نینگ اویغون بولیشی تقدیرده ساری قمیش اسکی مرکزی, قیشده موزله گن لیگی سببلی اوستیده آت سپورت لری قیلینه دیگن چیلدیر کولی و یوزلب قوش نینگ موجود بولگن قویوجوک قوش مرکزی نی هم باریب کوریشینگیز نی توصیه قیله میز. 

عینی دمده قارص ولایتی نینگ بالی (عسلی), پنیری و قاز گوشتی دن تیارلنگن طعام لری جوده مشهور...

بوندن تشقری منطقه نینگ محللی اوین لرینی تماش قیلیشینگیز و محللی قوشیق لری نی هم تینگلشینگیز نی توصیه ایتیب قاله میز. علاقه لی ینگی لیکلر