تورکیه نینگ جهان بویلب فرهنگی فعالیت لری

چیت ایللرده گی تورک لر و قرینداش جمعیت لر اداره سی

تورکیه نینگ جهان بویلب فرهنگی فعالیت لری

اوتگن هفته ده چیت ایللرده گی تورک لر و قرینداش جمعیت لر اداره سی نینگ فعالیت لری باره سیده بحث قیلگن ایدیک.  بوگون هم اوشبو خصوصده سوز یوریته میز عزیز دوست لر.  

 

حاضرگی کونده دیاسپورا فعالیت لری فقط گینه وطنداشلیک بیلن چیگره لنگن ایمس.  روسیه, انگلستان, فرانسه, هندوستان و چین کبی اولکه لرده اینگ یخشی مثال لری نینگ کورینگن لیگی دیک, دیاسپورا فعالیت لری تاریخی و فرهنگی ارتباط لری بولگن جمعیت لرنی یقینلشتیریش نی هم قمره ماقده. 

مهم بیر فرهنگ و مدنیت نینگ نماینده لیگی نی قیلگن تورکیه نینگ اورتاق ارزش لر گه ایگه و "قرداش" اولکه لر اوله راق قبول قیلینگن جغرافیه لر بیلن بولگن مناسبت لری نی هم "فرهنگی دیاسپورا" صفتیده قبول قیلیش ممکن. چیت ایللرده گی تورک لر و قرینداش جمعیت لر اداره سی تامانیدن دنیا نینگ فرقلی جای لریده یشیاتگن قرداش لر بیلن تاریخی و فرهنگی مناسبت لر نی مستحکم لشتیریش بوییچه آلیب باریلیاتگن فعالیت لر خوددی شوو دیاسپورا تشبث لری نینگ اساسی نی تشکیل قیلماقده.  عینی دمده چیت ایللرده گی تورک لر و قرینداش جمعیت لر اداره سی نینگ چیت ایللرده یشیاتگن تورکیه جمهوریتی تبعه لری نینگ خوددی شوو اولکه لر نینگ قانون لری گه اویغون یشش لری و حق- حقوق لری نینگ پایمال قیلینمس لیگی توغریسیده هم مهم فعالیت لر آلیب باریاتگن لیگی کورینماقده. 

اوشبو اداره نینگ اینگ مهم فعالیت لری دن بیری هم چیت ایللرده یشیاتگن قرداش جمعیت لر گه تحصیلی بورس لر تامین ایتیب بیریش دن عبارت.  خوددی شوو بورس لردن فایده له نیب تورکیه نینگ فرقلی عالی بیلیم یورت لریده اوقیب کیتگن اوشبو یاش لر تورکیه بیلن اوز یورت لری اورته سیده گی مناسبت لرنینگ مستحکم له نیشی گه کتته حصه قوشه دی.  مذکور یاش لر فارغ بولیب کیتیش لری آرتیدن هم تورکیه بیلن ارتباط لری نی اوزمه گن لر.  شونده ی قیلیب اوشبو یاش لر تورکیه بیلن اوز یورت لری اورته سیده گی دوستانه مناسبت لرنینگ ینه ده مستحکم له نیشی بوییچه کتته حصه قوشماقده. علاقه لی ینگی لیکلر