تورکیه نینگ توریستیک مرکزی قاپادوقیا حقیده قیسقه معلومات

قاپادوقیا گه بارگنینگیزده اوشبو گوزه ل توریستیک مرکز نی بالون لر بیلن هوا دن هم تماشا قیلیشینگیز ممکن

1120900
تورکیه نینگ توریستیک مرکزی قاپادوقیا حقیده قیسقه معلومات

قاپادوقیا, تورکیه نینگ اینگ مهم توریستیک مرکز لریدن بیری...

اورته انادولو ده گی گوره مه, اورگوپ, اوچ حصار, آوانوس, دیرین قویو, قیماقلی, ایخلارا و تیگره گی, قاپادوقیا منطقه سی نینگ تینگسیز توریستیک مرکز لری نی تشکیل قیلماقده. 

طبیعی گوزه لیک لر و تاریخ نینگ بیر یقه دن باش چیقاریاتگن قاپادوقیا نینگ تهدابی مینگلب ییل آلدین انادولو ده گی تاغ لر آتشفشان بولگن پیتده تشقریگه چیققن لاوا لر بیلن قویلگن. آققن لاوا لر بیر طبقه تشکیل قیلگن.  مینگلب ییل دوامیده یامغور لر, سیل لر, شمال لر نتیجه سیده اوشبو طبقه منطقه ده پری باجا لرنینگ تشکیل بولیشی گه سبب بولگن. 

قاپادوقیا, تاریخ دوامیده آسوری لر, هیتیت لر, پرس لر گه میزبان لیک قیلگن.  معلوم بیر مدت روم امپراطورلیگی نینگ هم میزبانی بولگن.  منطقه ده اوشبو مدنیت لر و عینی دمده سلجوقی لر بیلن عثمانی لر نینگ اثر لری نی هم کوریشینگیز ممکن. 

یونسکو نینگ فرهنگی و همده طبیعی میراث لر لستیده اورین آلگن گوره مه ملی پارکیده پری باجا لر دن تشقری, تاریخده باش پنه سوره ب منطقه گه کیلگن مسیحی لرنینگ تورر جای لری و کلیسا لری نی هم کوریش امکانیتی گه ایگه سیز. 

قاپادوقیا ده گی تینگسیز گوزه لیکده گی وادی لر, ییر نینگ تگیده گی شهر لر, قلعه لر, کلیسا لر, مسجد لر و کلاللیک دوکان لری نی کوریب چیقیشینگیز ممکن...

قاپادوقیا گه بارگنینگیزده اوشبو گوزه ل توریستیک مرکز نی بالون لر بیلن هوا دن هم تماشا قیلیشینگیز ممکن.

عینی دمده اوشبو گوزه ل توریستیک مرکز نینگ اوزی گه خاص طعام لری هم موجود.  خوددی شوو طعام لر دن یییش نی هم ایسدن چیقارمنگ لطفاً.      علاقه لی ینگی لیکلر