تورکیه ده قیرق کون بامداد نمازی نی مسجدده اوقیدیگن باله لرگه بایسکل ساوغه قیلینه دی

اوشبو حرکت بوییچه اساسی مقصد باله لر نی مسجد لر گه تشویق قیلیش دن عبارت

تورکیه ده قیرق کون بامداد نمازی نی مسجدده اوقیدیگن باله لرگه بایسکل ساوغه قیلینه دی

تورکیه نینگ قونیه ولایتیده 40 کون بامداد نمازی نی مسجدده اوقیدیگن 7 الی 14 یاشلی باله لر گه بایسکل ساوغه قیلینه دی.

قونیه شهرداری اوغور ابراهیم آلتای, باله لر گه اوشبو خصوصده وعده بیرگن لیک لری نی بیلدیررایکن, قیرق کون بامداد نمازی نی مسجدده اوقیگن باله لرگه بایسکل ترقه ته دیگن لیک لری نی معلوم قیلدی. 

آلتای, "باله لر بیلن گپلشدیک. قیرق کون بامداد نمازی نی مسجدده اوقیگن لیک لری نی معلوم قیلرایکن, ایندی دواملی روشده بامداد نماز لری نی مسجدده اوقیدیگن لیک لری نی بیلدیرماقده" دییه قید ایتدی. 

عینی دمده آلتای, سپتامبر آیی نینگ 5 نچی و 11 نچی کون لری آره سیده 60 مسجدده اوشبو باله لر گه بایسکل ترقه ته دیگن لیک لری نی معلوم قیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر