دنیا بویلب تنیقلی قوشیقچی شکیرا بوگون تورکیه گه کیله دی

اوشبو دایره ده شکیرا تورکیه نینگ استانبول شهریده کنسرت بیره دی

دنیا بویلب تنیقلی قوشیقچی شکیرا بوگون تورکیه گه کیله دی

کُلمبیالیک تنیقلی قوشیقچی شکیرا بوگون (سه شنبه) آقشام تورکیه گه کیله دی. 

شونده ی قیلیب شکیرا ایرته گه تورکیه نینگ استانبول شهریده کنسرت بیره دی.

عایله سی بیلن بیرگه بوگون تورکیه گه کیلیشی کوتیلیاتگن شکیرا, 12 ییل کیین ایلک مراتبه استانبول شهریده ینه بیر مرته کنسرت بیرگن بوله دی. علاقه لی ینگی لیکلر