ترکیه – امریکا قوشمه ایالتلری مناسبتیده ینگی دور

تحلیل و تیکشیروو 22

ترکیه – امریکا قوشمه ایالتلری مناسبتیده ینگی دور

 

جمهور رئیس ایردوغان نینگ  امریکا قوشمه ایالتلری سفری، ترکيه - امریکا قوشمه ایالتلری علاقه ‌لریده میدانگه کیلگن اینگ آغیر انقراضلردن بیری نینگ تأثیریده بولیب اوتدی. اوچره‌ شوودن آلدین امریکا قوشمه ایالتلری مطبوعاتیده ایردوغان، ترامپ نینگ اینگ قیین مهمانلریدن بیری بوله‌ دی دیب تحلیل قیلیندی. هم محلي و همده‌ چیت ایل مطبوعاتیده مهم بیر جریاندن اوتگن ترکيه - امریکا قوشمه ایالتلری علاقه ‌لریده  درز توشیشی ممکن ایکن لیگی و ایکّی اولکه‌ اورته ‌سیده ‌گی مناسبتلر اوزیلیب قالیش نقطه ‌سیگه کیلیشی گه دایر مقاله ‌لر  هم یازیلدی. فقط، بیز آلدین یازگن بیر مقاله‌ ده معلوم قیلینگنی دیک، اوچره‌ شوو جریانیده بولر نینگ برچه‌ سی بوشیگه ایکنینی کورسه ‌تدی. جمهور رئیس ترامپ، مهمانینی ایشیکده  کوتیب آلیب جمهور رئیس ایردوغانگه   ایجابي قیزیقیش و عالی جناب لیک کورستدی. ینه‌ مطبوعاتی انجمنده ترکيه - امریکا  علاقه‌ لری نینگ اهمیتی گه اورغو قیلیب کیلیشماوچیلیک موضوعسی بولگن نقطه ‌لر  اوستیده توخته ‌مه‌ دیلر. شو باعث مطبوعاتگه عکس ایتگن اوچره ‌شوو جریانیگه قره ‌گنده‌‌ بو نینگ ایجابي و یوتوقلی بولیب اوتگنی بیر حقیقت دیر.

            سفر نینگ مهم اهمیتی گه بناءً، جناب جمهور رئیس اوچره ‌شووگه اساسی موضوع سرلوحه لری  و مهم‌ وزیر و باشقرووچیلردن تشکیل تاپگن بیر هیئت بیلن اشتراک ایتدی.

            مطرح بولینگن موضوعلر قطاریده حربي، استراتیژیک، سیاسي و اقتصادي علاقه‌ لردن ترور بیلن کوره‌شگچه ترک - امریکا  علاقه ‌لریگه سلبي تأثیر قالدیرگن بیر قطار مسأله‌ لر ا‌ورین آلدی. بو موضوعلرنی ایضاح ایتیش کیره‌ک، سوريه و یقین شرق موضوعلری، ترکيه‌ نینگ طلب ایتگن حربي قورال و تجهیزات، ترور بیلن کوره ‌ش، فتو مسئله‌ سی YPG و ترورگه قرشی کوره‌ش، داعش گه قرشی کوره ‌ش و رقه ‌گه اویوشتیریلیشی ریجه‌ لنگن عملیات‌ کبی ترک - امریکا  علاقه ‌لریگه تأثیر تشله‌ گن موضوعلر ایکنی کوریلماقده .

            امریکا قوشمه ایالتلریده‌ گی اوچره ‌شوولر نتیجه ‌لریگه قره‌ گنده‌‌، هم جمهور رئیس ایردوغان همده‌  هیئت ترکیبیده بولگنلر قیلگن ایضاحلریده و مطبوعاتگه عکس ایتگن تحلیللردن معلوم بولیشیچه سفردن  آرزو ایتیلگن نتیجه ‌نی تأمین ایته آلمه ‌دی. اینیقسه‌ فتو مسئله ‌سی و YPG ترور تشکیلاتی بیلن علاقه‌لی موضوعلرده امریکا قوشمه ایالتلری نینگ فرقلی اویله ‌گنی آچیق بیر شکلده معلوم بولدی. جمهور رئیس ترامپ، فتو مسئله ‌سی نینگ حقوقی  بیر جریان ایکنینی ایلگری سوریب ترکيه‌ نینگ طلب لریگه سلبي یاندا‌شگن.  بو نینگ بیلن بیرگه ‌لیکده فتو فعالیتلرینی تدقیق قیلیش اوچون بیر کمیسیون توزیلیشی اوچون وعده‌ بیرگن. YPG مسأله ‌سیده ایسه اوشبو توزیلیش نینگ پی کاکادن فرقلی دیگن فکریدن حرکت قیلیب، امریکا قوشمه ایالتلری نینگ داعش  بیلن کوره‌ ش و رقه نی  قولگه کیریتیش بو تشکیلات بیلن همکارلیک که دوام ایتیلیشینی معلوم قیلدی.

مسئله ‌نینگ تولیق تامانیگه قره ‌گنده‌‌، سفرنینگ کوپلب  جهتدن  ایجابي نتیجه ‌لری هم بولگن. بیرینچیدن ترکيه - امریکا  علاقه ‌لری ناانیق لیک گِردابیگه  باریب توشیشدن قوتولگن. ایکّی اولکه‌ آره‌سیده‌ گی مناسبتلر بحران نینگ توزاغیدن قوتولیب تیکشیروو آستیگه آلینگن. و شونده ‌ی قیلیب ترکيه امریکا قوشمه ایالتلری اورته ‌سیده ینگی بیر دور باشله‌ گن دیر. ینگی دورده اوز ارا علاقه ‌لر استراتیژیک شریک لیک سویه ‌سیگه یوکسه‌ لیب یوکسه ‌لمس لیگی ایسه تشلنگن  سیاسي و حربي قدملر و ساحه ‌ده‌گی  ترقیاتلر بیلن   معلوم بوله ‌دی. فقط  اوز ایزیدن چیققن ترکيه  امریکا  علاقه‌ لری  تکرار اوز ایزیگه توشیش سویه ‌سیگه  کیلگن. بوندن باشقه‌ ترکيه‌ نینگ طلب ایتگن  100دن آرتیق سکارسکی  توریده‌ گی  هلیکوپتر و انسان سیز هوا واسطه ‌لری نینگ ساتیشی موضوعسیده جمهور رئیس ترامپ بو موضوعده ایجابي نظریه سینی بیلدیرگن. ینه‌ اقتصادي علاقه ‌لرنی رواجلنتیریش موضوعسیده کیلیشووگه بارگنلر. YPG موضوعسیده ایسه هر قنچه ‌کی ترکيه ایسته‌ گنینی  آلالمه‌گن بولسه هم امریکا قوشمه ایالتلری نینگ بو موضوعده یومشه‌ شینی تأمین ایتگن. جمهور رئیس ترامپ، YPG نینگ ترکيه‌ گه هجوم قیلمس لیگی و بو تشکیلاتگه بیریلگن امریکا قوشمه ایالتلری قوراللری ترکيه ‌گه  قرشی فایده ‌لن مسلیگی توغریسیده ضمانت قیلگن.

بلکه ایلگری باسقیچده YPG گه بیریلگن آغیر قوراللر رقه عملیاتیدن سونگره‌  تکرار  قَیتریب  آلیشینی  تأمین ایتیشی ممکن.

نتیجه‌ ده امریکا قوشمه ایالتلری نینگ  منفعتلری، گلوبال بیر کوچ صفتیده رولینی دوام ایتتیریش اوچون منطقوي بیر کوچ بولگن ترکيه بیلن همکارلیک قیلیش کیره ‌ک. جمهور رئیس ترامپ ساووق اوروش دوریده ‌گی ترکيه امریکا علاقه ‌لری اوستیده توخته لیشی امریکا قوشمه ایالتلری نینگ ترکيه‌ گه بولگن اوشبو استراتیژیک احتیاجلری سایه سیده دیر. ترکيه ایسه، امریکا قوشمه ایالتلری کبی بیر اولکه‌ نینگ سوزده سوريه و عراقده،  و  عموماً اورته شرق جغرافیه‌ سیده تعقیب ایته ‌دیگن سیاست و استراتیژي لر، سلبي تأثیر و ضررلریدن حمایه‌ قیلیش و بولرنی مشترک منفعتگه ایلنتیریش اوچون علاقه‌ کاناللرینی آچیق توتیش و نورمال علاقه ‌لرنی دوام ایتتیریشیگه احتیاجی باردیر.علاقه لی ینگی لیکلر