اسپانیا فوتبال لیگیده اتلتیکو مادرید بیلن ریئال مادرید جماعه لری اوزارا اوچره شدی

اوچره شووده اتلتیکو مادرید غلبه قازاندی

2041674
اسپانیا فوتبال لیگیده اتلتیکو مادرید بیلن ریئال مادرید جماعه لری اوزارا اوچره شدی

اپانیا فوتبال لیگی لالیگانینگ 6 – هفته بیلله شووی دایره سیده پایتخت مادریدنینگ ایککی جماعه سی اتلتیکو مادرید بیلن ریئال مادرید جماعه لری اوزارا اوچره شدی.

اوشبو اوچره شووده اتلتیکو مادرید ریئال مادریدگه قرشی غلبه قازاندی.

بوندن آلدین اوینه گن 5 اوچره شووده هم غلبه قازانگن ریئال مادرید بو گل 3-1 بیلن اوتیلدی.

اتلتیکو مادریدنینگ گوللرینی 4 و 46 – دقیقه لرده الوارو موراته و 18 – دقیقه ده انتونی گریزمان اوردی.

ریئال مادریدنینگ گولینی ایسه 35 – دقیقه ده تونی کروس اوردی و اوچره شوو 3-1 بیلن نتیجه لندی.

اوشبو نتیجه بیلن ریئال مادرید 15 نمره ده قالیب بیرینچلیکدن اوچونچیلیک که توشدی.  

 

 علاقه لی ینگی لیکلر