تورکیه ملی تیرمه فوتبال جماعی نینگ مربیسی ایشدن بوشه تیلدی

تورکیه ملی تیرمه فوتبال جماعه سی سونگگی بیلله شوولرده گی یمان فوتبال بیلن یمان نتیجه لر آلگندی

2038570
تورکیه ملی تیرمه فوتبال جماعی نینگ مربیسی ایشدن بوشه تیلدی

تورکیه ملی تیرمه فوتبال جماعه سی نینگ آلمان مربیسی ستفان کونتز ایشدن بوشه تیلدی.

تورکیه فوتبال فدراسیونی باشقرووی سونگگی بیلله شوولرده گی یمان فوتبال و نتیجه لر طفیلی تنقیدلرگه دوچ قالگن آلمان مربی ایشدن بوشه تیلدی.

تورکیه ملی تیرمه جماعه سی یمان نتیجه آلگن حالده مربینی قوللب – قوتله گن تورکیه فوتبال فدراسیونی باشلیغی مِحمد ایکشی و ییتکچیلری ارمنستان اوچره شووی نینگ آرتیدن مربی نینگ فوتبالچیلرنی آماج قر ار بیریب بیانات بیریشی طفیلی بو قرارنی آلدی.

فوتبال فدراسیونی باشلیغی مِحمد ایکشی «کونتز اوز ایاغیدن اوردی» دییشی نینگ آرتیدن کونلردن بیری کونتز و ملی تیرمه جماعه سی نینگ وضعیتی گپیریلماقده ایدی.

EURO 2024 اروپا فوتبال بیلله شووی نینگ سونگگی گچه کیلیشووی بولگن کونتزگه فوتبال فدراسیونی ییتکچلری نینگ قونغراق قیلیب کیلیشوونینگ فسخ قیلینگن لیگی بیلیدیریلگن.علاقه لی ینگی لیکلر