قهرمان گالاته سرای فنرباغچه گه قرشی غلبه قازاندی

گالاته سرای اوز استدیومیده فنرباغچه نی 3-0 بیلن اوتدی

1995210
قهرمان گالاته سرای فنرباغچه گه قرشی غلبه قازاندی

گالاته سرای دربی اوچره شوویده غلبه قازاندی و کپ نی قولگه کیریتدی

تورکیه سپورت توتو لیگیده اوتگن هفته قهرمان بولگن گالاته سرای 37 – هفته اوچره شوویده فنرباغچه نی 3-0 بیلن مغلوبیت گه اوچره تدی.

قهرمان گالاته سرای نینگ گوللرینی 28 و 79 – دقیقه لرده زنیئولو 71- دقیقه ده مائورو ایکاردی اوردی.

اوشبو گوللر بیلن گالاته سرای اوز رقیبی فنرباغچه گه قرشی 3-0 بیلن غلبه قازاندی.

اوشبودربی اوچره شووی نینگ  آرتیدن قهرمانلیک مراسمی طنطنه لی روشده بولیب اوتدی.

گالاته سرای نینگ کفتانی فرناندو موسلیرا کپ نی هواگه کوتردی و ایریم فوتبالچیلر بیلن تماشاچیلر مست بولیب قهرمانلیک نی نشانله دیلر.



علاقه لی ینگی لیکلر