امریکا قوشمه ایالتلریده بولیب اوتگن بوکس بیلله شوویده تورک سپورتچی غلبه قازاندی

امریکاده بولییب اوتگن بیلله شووده تورکیه و پولندلیک سپورتچیلر اوچره شدی

1862011
امریکا قوشمه ایالتلریده بولیب اوتگن بوکس بیلله شوویده تورک سپورتچی غلبه قازاندی

امریکا قوشمه ایالتلریده بولیب اوتگن آغیر سیکلیت بوکس بیلله شوویده تورک سپورتچی علی ایرن دیمیر ایزن پولندلیک آدم کوناکی نی بیلن اوچره شدی.

نیویورک شهریده بولیب اوتگن اوچره شووده علی ایرن دیمیر ایزن 10 راونتلیک بیلله شووده اوز رقیبی گه قرشی غلبه قازاندی.

علی ایرن دیمیر ایزن پولندلیک آدم کوناکی نی مغلوبیت گه اوچره تدی.

پروفیشنل بوکسده 4 مرته اروپا قهرمانلیگی قولگه کیریتگن دیر. دیمیر ایزن EC Boxing جماعه سی بیلن امریکا قوشمه ایالتلریده 3- اوچره شوویگه چیقیب غلبه قازانیش گه موفق بولدی. علاقه لی ینگی لیکلر