گالاته سرای نف باسکیتبال تیمی اروپاده غلبه قازاندی

اروپا (فیبا) باسکیتبال قهرمانلر لیگی بیلله شوولری دوام ایتماقده

1731876
گالاته سرای نف باسکیتبال تیمی اروپاده غلبه قازاندی

 

گالاته سرای جماعه سی نینگ باسکیتبال تیمی گالاته سرای نف E گروپده گی تورتینچی بیلله شوویده بوسنیا هرگوینانینگ ایگوکیئا جماعه سی گه میزبانلیک قیلیب اوچره شدی.

استانبولده جایلشگن سینان ایردم سپورت صالونیده گی اوچره شووده گالاته سرای غلبه قازاندی.

اوچره شوونینگ سونگگی گچه قتّیق کوره ش بیلن دوام ایتگن رقابتده گالاته سرای اوز رقیبینی 82-74 بیلن مغلوبیت گه اوچره تدی.

شونده ی بولیب گالاته سرای گروپده گی 3- بیلله شوونی هم قازانیب نمره سینی 7 گه کوتردی.

گالاته سرای نف نینگ بلغار باسکیتبالچیسی دی بوست 21 ته باسکیت قیلیب اوچره شووده بیرینچی اورینده توردی.

گروپده بیرینچیلیک اوریننی ایگلله گن گالاته سرای نف بیشینچی بیلله شوویده یونان نینگ پاووک سلانیکی جماعه سی بیلن اوچره شه دی.     علاقه لی ینگی لیکلر