تورکیه – ناروی ملی تیرمه فوتبال جماعه لری نینگ اوچره شووی بولیب اوته دی

اوچره شوونی آلمان حکم آلیب باره دی

1715967
تورکیه – ناروی ملی تیرمه فوتبال جماعه لری نینگ اوچره شووی بولیب اوته دی

تورکیه ملی تیرمه فوتبال جماعه سی 2022 فیفا دنیا کپ اروپا سره لش جی گروپ بیلله شوولری دایره سیده ایرته گه (جمعه کونی) ناروی گه میزبانلیک قیلیب اوچره شه دی.

اوچره شوو ت ر ت 1 کانالی آرقه لی جانلی روشده یایینلنه دی.

استانبول اولکر استدیومیده تورکیه وقتی بیلن ساعت 21:45 ده افغانستان وقتی بیلن ساعت 23:15 ده بولیب اوته دیگن اوچره شوونی آلمان فوتبال فدراسیونی حکم لریدن فلیکس برچ آلیب باره دی.علاقه لی ینگی لیکلر