تورکیه لیزبون ده کاراته بیلله شوولریده یوتوق قازاندی

بیلله شوولرنی 3 آلتین 6 برونز میدال بیلن بیتکزدی

1633003
تورکیه لیزبون ده کاراته بیلله شوولریده یوتوق قازاندی

لیزبونده ملی کاراته چیلر 3 ته آلتین 9 ته میدال قولگه کیریتدی

کاراته ملی تیرمه جماعه سی پورتگال نینگ پایتختی لیزبونده اویوشتیریلگن و 2020 توکیو المپیادلری اوچون اورین آلیش نمره سی بیره دیگن کاراته 1 پریمیئر لیگ نینگ لیزبون بیلله شوولرینی 3 آلتین 6 برونز میدال بیلن بیتکزدی.   

کاراته فدراسیونی تامانیدن بیریلگن بیاناتده ملی تیرمه جماعه سی کروچیاده بولیب اوته دیگن اروپا بیلله شوولری آلدی سیناو اوتکزدی. 

 2020 توکیو المپیادلری ایرککلرده 74.4 نمره آلگن انس اوزدیمیر قهرمان بولدی. 

68 کیلیوده ملت خواجه اوغلی آقیول هم میدال قولگه کیریتدی. 

ملی جماعه بیلله شوولرنی 3 آلتین 6 برونز میدال بیلن بیتکزدیعلاقه لی ینگی لیکلر