تورکیه – لیتونیا ملی تیرمه جماعه لری نینگ اوچره شووی بولیب اوته دی

اوچره شوو استانبول ده بولیب اوته دی

1610378
تورکیه – لیتونیا ملی تیرمه جماعه لری نینگ اوچره شووی بولیب اوته دی

تورکیه ملی تیرمه فوتبال جماعه سی 2022 فیفا دنیا کپ گه قوشیلیش جی گروپ بیلله شوولری اوچونچی مسابقه سیده ایرته گه (30 مارچ سه شنبه) لیتونیا بیلن اوچره شه دی.

ایرته گه استانبول آتاتورک المپیاد استدیومیده تورکیه وقتی بیلن ساعت 21:45 افغانستان وقتی بیلن کیچقرون ساعت 11:15 ده بولیب اوته دی.

تورکیه گروپده گی بیرینچی اوچره شووده هالندنی 4-2 بیلن ایککینچی بیلله شوویده ناروی نی 3-0 بیلن مغلوبیت گه اوچره تگندی.علاقه لی ینگی لیکلر