تورکیه فوتبال لیگی بیلله شوولری بولیب اوته دی

جاری هفته 15 - هفته بیلله شوولری اجرا ایتیله دی

1551938
تورکیه فوتبال لیگی بیلله شوولری بولیب اوته دی

تورکیه جمهوریتی فوتبال فدراسیون باشقرمه سی 15 – هفته بیلله شوولری پروگرامی نی تعیین ایتیب اعلان قیلدی.

انه شو پروگرام گه کوره اجرا ایتیله دیگن جاری هفته بیلله شوولری قوییده گیچه:

ایرته گه (شنبه 16 دسامبر)

تورکیه وقتی گه کوره ساعتلر:

16:00 گوزتیپه – فاتح قاره گمرک

19:00 ترابزونسپورت – گالاته سرای

 

27 دسامبر یکشنبه کونی:

13:30 غازی انتیب فوتبال کلوپی – آی تمیز آلانیا سپورت

16:00 یینی ملاتیا سپورت – بویوک شهر بلدیه ایرزوروم سپورت

16:00 یوکاتیل دینگیزلی سپورت – انقره گوجو

19:00 مدیپول باشاق شهر – قاسم پاشا

 

28 دسامبر دوشنبه کونی:

16:00 گنچلر بیرلیگی – حس کابلو قیصاری سپورت

16:00 اتفاق هولدینگ قونیه سپورت – چایکور ریزه سپورت

19:00 فراپورت تاو انتالیا سپورت – آته قاش هاتای سپورت

بیلله شوولری اجرا ایتیله دی.  علاقه لی ینگی لیکلر