تورکیه – هنگری ملی تیرمه فوتبال جماعه لری اوچره شه دی

بیلله شوو هنگری نینگ میزبانلگیده بولیب اوته دی

1529872
تورکیه – هنگری ملی تیرمه فوتبال جماعه لری اوچره شه دی

تورکیه ملی تیرمه فوتبال جماعه سی بیلن هنگری ملی تیرمه فوتبال جماعه سی UEFA بی لیگی 3- گروپ آلتینچی بیلله شوویده اوچره شه دی.

اوچره شوو بوگون هنگری نینگ میزبانیلگیده پوسکس ارینا استدیومیده تورکیه وقتی بیلن ساعت 22:45 افغانستان وقتی بیلن ساعت 24:15 ده اجرا ایتیله دی و مسابقه جانلی روشده TRT 1 تلویزیون ترماغی آرقه لی یایینلنه دی.

مسابقه نی سلواکیا فوتبال فدراسیونی دایره سیده گی حکم گروهی آلیب باره دی.

گروپده گی ایریم بیلله شوو صربستان بیلن روسیه اورته سیده بولیب اوته دی.

گروپده روسیه 8 نمره بیلن بیرینچی هنگری هم 8 نمره بیلن ایککینچی تورکیه 6 نمره بیلن اوچونچی صربستان 3 نمره بیلن تورتینچی اورینده توره دی.

بوگونگی بیلله شوولرده تورکیه رقیبی هنگرینی مغلوبیت گه اوچره تیب صربستان بیلن روسیه برابرگه قالگن تقدیر تورکیه اولوسلر لیگی a سویه سیگه چیقیش گه موفق بوله دی.    علاقه لی ینگی لیکلر