ایتالیا کپ فاینل بیلله شوویده ناپولی بیلن یونتوس اوچره شه دی

بو بیلله شوو TRT Spor کانالیدن جانلی روشده یایینلنه دی

1437932
ایتالیا کپ فاینل بیلله شوویده ناپولی بیلن یونتوس اوچره شه دی

ناپولی بیلن یونتوس اورته سیده بولیب اوته دیگن ایتالیا کپ فاینل بیلله شووی TRT spor کانالی آرقه لی جانلی روشده یایینلنه دی.

ایککی جماعه پایتخت رومده جایلشگن سن پاولو استدیومیده بوگون کیچقرون تورکیه وقتی بیلن ساعت 22:00 افغانستان وقتی بیلن ساعت 23:30 ده اوچره شه دی.علاقه لی ینگی لیکلر