تورکیه فوتبال سوپرلیگی قیته دن باشلنه دی

27- هفته بیلله شوولری بولیب اوته دی

1433807
تورکیه فوتبال سوپرلیگی قیته دن باشلنه دی

تورکیه سوپر فوتبال لیگیده ینگی تور کروناویروس (کوید-19) کسل لیگی باعث توخته تیب قوییلگن 2019-2020 ییلی بیلله شوولری 3 آی نینگ ارتیدن قیته دن باشلنه دی.

سوپرلیگ 16 مارچ تاریخیده لیگ نینگ 26 – هفته بیلله شوولری نینگ آرتیدن توخته تیب قوییلگندی.

لیگ حیجانی 87 کون کیین 27- هفته بیلله شوولری بیلن ایرته گه جمعه کونی قیته دن باشلنه دی.  

تورکیه سوپر لیگی 27- هفته بیلله شوولری قوییده گیچه:

12- جون جمعه کونی

ساعت 21:00 گوزتیپه – ترابزونسپورت

ساعت 21:00 فنرباغچه – حس کابلو قیصاری سپورت

13- جون شنبه:

ساعت 18:30 میدیپول باشاق شهر – آی تمیز آلانیا سپورت

ساعت 21:00 یینی ملاتیا سپورت – قاسم پاشا

ساعت 21:00 بیشیکتاش – انتالیا سپورت

13- جون یکشنبه:

ساعت 18:30 گنچلر بیرلیگی – اتفاق هولدینگ قونیه سپورت

ساعت 21:00 چایکور ریزه سپورت – گالاته سرای

ساعت 21:00 غازی انتیب فوتبال کلوپی – انقره گوجو

15- جولای دوشنبه:

ساعت 21:00 دیمیر گروپ سیواس سپورت – یوکاتیل دینگیزلی سپورتعلاقه لی ینگی لیکلر