تورکیه سوپر لیگی بیلله شوولری بوگون باشلنه دی

بوگون بیرته اوچره شوو بولیب اوته دی

تورکیه سوپر لیگی بیلله شوولری بوگون باشلنه دی

13 – هفته بیلله شوولری قوییده گیچه:

بوگون جمعه :

ساعت 20:30 گنچلر بیرلیگی – یینی ملاتیا سپورت

ایرته گه 30- نوامبر شنبه کونی:

ساعت 15:00 دیمیر گروپ سیواس سپورت – قاسم پاشا

ساعت 15:00 چایکور ریزه سپورت – اتفاق هولدینگ قونیه سپورت

ساعت 17:30 آی تمیز آلانیا سپورت – انقره گوجو

ساعت 20:00  گوزتیپه – فنرباغچه

01 دسامبر یکشنبه کونی:

ساعت 14:00 غازی انتیب فوتیال کلوبی – یوکاتیل دینیزلی سپورت

ساعت 16:30 میدیپول باشاق شهر – انتالیا سپورت

ساعت 19:00 ترابزون سپورت – گالاته سرای

2- دسامبر دوشنبه کونی:

ساعت 20:00 بیشیکتاش – استقلال موبیلیا قیصاری سپورتعلاقه لی ینگی لیکلر